top of page

International Autonomic Neuroscience Society Resmi Journal'inde "tVNS Özel Sayısı"

Elsevier tarafından yayınlanan ve International Society for Autonomic Neuroscience'ın resmi journalı olan "Journal Autonomic Neuroscience"da tVNS cihazlarımız üzerine yapılan 17 çalışmanın yer aldığı "tVNS Özel Sayısı" yayınlanmıştır.


Nörobilimin geleceğini tasarlamaktan ve medikal teknojiler konusunda bilim dünyasına öncülük etmekten dolayı gururluyuz. Journalda yer alan başlıkları aşağıda bulabilirsiniz. Link:


1. İlaca dirençli epilepsi tedavisinde tVNS

2. Düşük seviyeli transkutanöz vagus siniri uyarısına kardiyovasküler tepkiler

3. SIRS ve postoperatif ileus profilaksisi olarak elektriksel vagus sinir stimülasyonu

4. Nörodejeneratif bozukluklar için potansiyel bir terapötik uygulama olarak tVNS – Parkinson hastalığında disotonomiye odaklanma

5. Baş ağrısı ve ağrı tedavisinde tVNS

6. Beyin plastisitesi ve vagus siniri uyarımı

7. Postural taşikardi sendromunun tedavisi için tVNS

8. Vagus sisteminin fonksiyonel anatomisi – Somato-visseral arayüze vurgu

9. tVNS'nin hastalıkta ve sağlıkta kardiyovasküler otonomik kontrol üzerindeki etkileri

10. tVNS ve kalp hızı değişkenliği: Parametrelerin ve hedeflerin analizi

11. TVNS kullanarak noradrenerjik locus coeruleus'u güvenilir bir şekilde hedeflemedeki mevcut zorluklar

12. Parkinson hastalığında motor olmayan semptomları iyileştirmede nöromodülasyon için potansiyel bir hedef olarak LC-NE sistemi

13. Vagus siniri afferent uyarımı: Beyne yansıtma, refleksif fizyolojik, algısal ve davranışsal tepkiler ve klinik uygunluk

14. İnmede transkutanöz vagus sinir stimülasyonu (tVNS): Kanıtlar, zorluklar ve gelecekteki yaklaşımlar

15. Prader-Willi Sendromunda ve diğer nörogelişimsel rahatsızlıkları olan kişilerde davranış bozukluklarını tedavi etmek için t-VNS

16. Transkutanöz vagus sinir stimülasyonunda (tVNS) teknik yönleri ve gelecekteki yaklaşımlar

17. İki haftalık bir transkutanöz vagal sinir stimülasyonu kursu, genel uykuyu iyileştirir: Toplumda yaşayan yetişkinlerde randomize bir denemeden elde edilen bulgular
52 görüntüleme

Comments


bottom of page