top of page

Klinik Çalışmalar

tvns klinik
tvns fabrika

Vagus sinir stimülasyonu (VNS), tedaviye dirençli epilepsi ve depresyonu olan hastalar için bir tedavi seçeneğidir.  İmplante edilebilir sistemlerle ilgili olumlu deneyimler ve uygulama kısıtlarından dolayı, transkutanöz vagus sinir stimülasyonu (tVNS) üzerine çalışmalar 20 yıl önce başlamıştır. Harici stimülasyon non-invaziv olduğundan ve dolayısıyla invaziv VNS'nin çok sayıda yan etkisini içermediğinden, tVNS alanı hızla genişlemektedir. tVNS kolayca erişilebilir ve daha düşük maliyetlidir. Bu nedenle geleneksel VNS'den daha yaygın kullanım imkanı sunar. Bununla birlikte, dış kulağın transkütanöz stimülasyonu, transkutan auriküler VNS'nin fizyolojisinin yanı sıra optimal stimülasyon bölgesi ve stimulus parametreleri hakkında yeni sorular ortaya çıkarır. Ayrıca, tVNS'nin terapötik seçeneklerinin ve gerçekçi olarak ulaşılabilir hedeflerinin araştırılması gerekmektedir.

Son 20 yılda, temel ve klinik araştırmalar bu soruların bir bölümüne yanıt vermiş ve tVNS fizyolojik etkileri hakkındaki bilgiyi arttırmıştır. Yayın sayısı son yıllarda hızla artmaya devam etmektedir. Epilepsi ve depresyon tedavisinin ötesinde, nöral plastisite, enflamasyon, HRV gibi konular ve terapötik endikasyonlar giderek genişlemekte ve ve keşfedilmeye devam etmektedir.

Bu konuda yapılan 100'lerce çalışmaya ulaşmak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz.

tVNS Journal

Elsevier tarafından yayınlanan ve International Society for Autonomic Neuroscience'ın resmi journalı olan "Journal Autonomic Neuroscience"da tVNS cihazlarımız üzerine yapılan 17 çalışmanın yer aldığı "tVNS Özel Sayısı" yayınlanmıştır.
 

autonomıc neuroscience
bottom of page